به آموزشگاه مهندس جوان خوش آمدید
مقالات عمران و معماری
توضیح–اصطلاحات-ضوابط-شهرداری
توضیح اصطلاحات ضوابط شهرداری یکی از نکات مهم در زمان ساخت و ساز و یا طراحی و معماری ساختمان رعایت کردن ضوابط شهرداری می باشد. که عدم رعایت آن باعث  مشکل برای سازنده یا طراح می شود در این مقاله ...
توسط
تومان