به آموزشگاه مهندس جوان خوش آمدید
جزوات معماری
معرفی-بناهای-معروف-برج-تهران
معرفی بناهای معروف-برج تهران این برج از سه بال بزرگ که با هم 120 درجه زاویه دارند و در کل 56 طبقه است تشکیل شده است. دیوارهای باربرش هم بتن مسلح است.   دیوارهای فرعی عمود بر دیوارهای اصلی می ...
معرفی-بناهای-معروف-موزه-هنرهای-معاصر
معرفی بناهای معروف-موزه هنرهای معاصر در این سری از مقاله ها برای شما همراهان گرامی سایت مهندس جوان سعی داریم به معرفی بناهای معروف بپردازیم. بنایی که در این قسمت با آن آشنا می شویم موزه هنرهای معاصر در تهران ...
پرسش-و-پاسخ-آزمون-معماری-داخلی–مهندس-جوان
پرسش و پاسخ آزمون معماری داخلی این آزمون مربوط به کانون کارشناسان رسمی دادگستری رشته معماری داخلی و تزئینات می باشد. تاریخ برگزاری این آزمون سال 1398 بوده است. آزمون دارای 60 سوال می باشد که پاسخ آن نیز به ...
توسط
تومان